hvidovreerhvervsnetværk logo
_WP_5586
_WP_2832
_WP_2823
_WP_2897
_WP_5522

Hvidovre Erhvervsnetværk

Områdets stærkeste uafhængige erhvervsnetværk

Hvem er Hvidovre Erhvervsnet?

Hvidovre Erhvervsnet er en politisk uafhængig forening som blev etableret i 2023, og som arbejder for at fremme en sund udvikling af erhvervslivet i Hvidovre og omegn.
Gennem faglige og sociale arrangementer skaber Hvidovre Erhvervsnet rammen for networking blandt medlemmerne. Dermed får både store og små virksomheder mulighed for at skabe lokal forankring, sparring og styrke professionelle og personlige relationer.

I netværket samler vi medlemmerne professionelt og socialt, og repræsenterer erhvervslivets interesser lokalt og politisk. Vi arbejder ud fra tre kerneområder: Netværksmøder, Sociale arrangementer og Kommunal dialog og udvikling.Sociale arrangementer
Relationer er et nøgleord hvor der kan opstå både personlige og professionelle relationer, som kan føre til samhandel og øget kundegrundlag. Dette søges styrket via en række sociale aktiviteter, hvor medlemmerne kan deltage uformelt og i nogle tilfælde kan invitere kunder, venner eller familie med. Aktiviteterne kan være gratis eller have en form for egenbetaling.

Kommunal dialog og udvikling
Hvidovre Erhvervsnet søger indflydelse på lokale virksomheders vilkår og betingelser. Det sker blandt andet ved, at bestyrelsen engagerer sig aktivt i samarbejdet mellem erhvervslivet, kommunen og organisationer. Desuden er Hvidovre Kommunes erhvervsafdeling repræsenteret til de månedlige netværksmøder.

Hvidovre Erhvervsnetværk

vinder årets erhvervspris

De tre initiativtagere bag Hvidovre Erhvervsnetværk er i dag blevet hædret med Hvidovre Kommunes erhvervspris, Nytårsraketten.

 

Erling Kristiansen, Tonny Garlin og Thomas Stryhn blev hædret for deres store lokale engagement og deres utrættelige arbejde med at få skabt Hvidovre Erhvervsnetværket


et netværk, der er med til at skabe en positiv udvikling i Hvidovre. I netværket kan lokale virksomheder inspirere og hjælpe hinanden, og på under et år har det allerede fået 50 medlemmer – det er godt gået!

 

Hvidovre Erhvervsnetværk var i skarp konkurrence om erhvervsprisen med firmaet Junglerun, Biodiversitetsnetværket på Avedøre Holme og OHL Logistics.

 

Biodiversitetsnetværket var nomineret for deres arbejde med den grønne omstilling –

bl.a. ved at sikre en øget biodiversitet i det store erhvervsområde.

 

Junglerun var nomineret for sin indsats for den lokale udvikling med bl.a. de populære Nytårsløb og Halloween-løb med flere hundrede deltagere.

 

OHL Logistics var nomineret for sit arbejde med den grønne omstilling ved fx at have fået monteret et stort solcelleanlæg på taget af deres nye logistikhal på Avedøre Holme.

 

Et kæmpe tillykke til vinderen, som udover hæderen fik en stor Nytårsraket fyldt med lækker chokolade fra Sv. Michelsen Chokolade A/S.

Strategiske intentioner for Hvidovre Erhvervsnet
De strategiske intentioner er en samlet betegnelse for netværkets Vision, Mission og Værdigrundlag.
Visionen er et fremtidsbillede der danner grundlag for retningen som bestyrelsen (på baggrund af medlemmernes feedback) mener netværket skal bevæge sig mod.
Mission, værdigrundlag og målsætninger påvirkes af visionen.

Vision (virksomhedsniveau)
Vi er en uafhængig forening som arbejder for at fremme erhvervslivets interesser lokalt og politisk.


Mission (forretningsområdeniveau)
Via netværket styrker vi virksomhedernes synlighed, og ved at arrangere faglige og sociale arrangementer, opnår vi mulighed for at både store og små virksomheder kan skabe lokal forankring og eksponering samt styrke sociale og professionelle relationer.


Værdigrundlag (produktniveau)


•  at virke til fremme for en sund udvikling af Hvidovres erhvervsliv, herunder ved at

    repræsentere erhvervslivets interesser lokalt, socialt og politisk.


•  at virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder,       

    institutioner og organisationer med henblik på udvikling og beskæftigelse.


•  at virke til fremme for tiltrækning af nye virksomheder samt konsolidering og udbygning af

    eksisterende.

•  at skabe gensidigt kendskab til medlemmerne og foreningen og omkringliggende

    erhvervsrelaterede foreninger primært via sociale og/eller faglige arrangementer.

•  foreningen har ingen partipolitisk tilknytning

Tilmeld dig vores næste møde

 
 
 
 
Ja tak - Deltager d. 20 marts netværksmøde