hvidovreerhvervsnetværk logo


Vores værdier

Strategiske intentioner for Hvidovre Erhvervsnet
De strategiske intentioner er en samlet betegnelse for netværkets Vision, Mission og Værdigrundlag.
Visionen er et fremtidsbillede der danner grundlag for retningen som bestyrelsen
(på baggrund af medlemmernes feedback) mener netværket skal bevæge sig mod.

Mission, værdigrundlag og målsætninger påvirkes af visionen.


Vision

Vi er en uafhængig forening som arbejder for at fremme erhvervslivets interesser lokalt og politisk.


Mission

Via netværket styrker vi virksomhedernes synlighed, og ved at arrangere faglige og sociale arrangementer,
opnår vi mulighed for at både store og små virksomheder kan skabe lokal forankring og eksponering
samt styrke sociale og professionelle relationer.


Værdigrundlag

• at virke til fremme for en sund udvikling af Hvidovres erhvervsliv, herunder ved at
repræsentere erhvervslivets interesser lokalt, socialt og politisk.


• at virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder,
institutioner og organisationer med henblik på udvikling og beskæftigelse.


• at virke til fremme for tiltrækning af nye virksomheder samt konsolidering og udbygning af eksisterende.

• at skabe gensidigt kendskab til medlemmerne og foreningen og omkringliggende
erhvervsrelaterede foreninger primært via sociale og/eller faglige arrangementer.


• foreningen har ingen partipolitisk tilknytning

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

_WP_5624
_WP_5551
_WP_5604
_WP_5629
_WP_5650
_WP_5586
_WP_2897
_WP_5522
_WP_2832